Nikolaidis, Christos, Renal Transplant Unit, Laiko Hospital, Athens, Greece