Koulaouzidis, Anastasios, and Gastone Ciuti. 2016. “Minimally-Invasive Endoscopy and Applied Robotics: A New Journal”. Minimally-Invasive Endoscopy & Applied Robotics 1 (1). https://doi.org/10.4081/miear.2016.5819.