Omalu, I., Uzoaga, G., Olayemi, I., Mgbemena, C., Hassan, S., Pam, V., Lateef, A. and Eke, S. (2014) “Evaluating the use of microscopic examination and rapid diagnostic tests to diagnose malaria in North Central Nigeria”, Malaria Reports, 3(1). doi: 10.4081/malaria.2014.1836.