Grigorakos, Leonidas, Vassilis Sgountzos, Sophia Simopoulou, Daria Lazarescu, Domenica Mavropanou, Anthi Georgiadou, and Vassilis Tamvakis. 2017. “Psoas Muscle Tuberculosis in Greece: Report of Two Cases”. Chest Disease Reports 5 (1). https://doi.org/10.4081/cdr.2017.5777.