[1]
I. R. Gilmutdinova, E. Kostromina, R. D. Yakupova, and P. S. Eremin, “Development of nanostructured bioplastic material for wound healing”, Eur J Transl Myol, vol. 31, no. 1, Feb. 2021.