[1]
Gonzalez, A., Valero-Breton, M., Huerta-Salgado, C., Achiardi, O., Simon, F. and Cabello-Verrugio, C. 2021. Impact of exercise training on the sarcopenia criteria in non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Translational Myology. 31, 1 (Feb. 2021). DOI:https://doi.org/10.4081/ejtm.2021.9630.