Ota, Shigeyuki, Department of Urology, Dokkyo Medical University, Koshigaya Hospital, Japan