Zarkotou, Olympia, Microbiology Department, Tzaneion Hospital, Piraeus, Greece