Pirola, Giacomo Maria, Department of Urology, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy