Anastasiou, Aikaterini, 1st Urology Department, Laiko Hospital, University of Athens, Athens, Greece