D’Agostino, D., Corsi, P., Colicchia, M., Romagnoli, D., Busetto, G. M., Ferro, M., Tafuri, A., Cevenini, M., Mineo Bianchi, F., Giampaoli, M. and Porreca, A. (2020) “The pathological and clinical features of anterior lesions of prostate cancer: Evaluation in a single cohort of patients”, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 92(2). doi: 10.4081/aiua.2020.2.102.