Hazar, A., Cakiroglu, B., Sakalli, E., Balci, M., Eyyupoglu, E., Tas, T., Sinanoglu, O., Tuzlali, P. and Cilesiz, N. (2015) “The histology and the proapoptotic control in the ipsilateral and the contralateral testes following unilateral vasectomy”, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 87(3), pp. 198-203. doi: 10.4081/aiua.2015.3.198.