Moulavasilis, Napoleon, Ioannis Katafigiotis, Dimitris Staios, Christos Nikolaidis, Spyridon Vernadakis, John Bokos, and Ioannis Anastasiou. 2020. “Renal Autotransplantation: A Final Option to Preserve the Kidney After an Iatrogenic Ureteral Injury”. Archivio Italiano Di Urologia E Andrologia 91 (4), 263-64. https://doi.org/10.4081/aiua.2019.4.263.