Hazar, A., Cakiroglu, B., Sakalli, E., Balci, M., Eyyupoglu, E., Tas, T., Sinanoglu, O., Tuzlali, P., & Cilesiz, N. (2015). The histology and the proapoptotic control in the ipsilateral and the contralateral testes following unilateral vasectomy. Archivio Italiano Di Urologia E Andrologia, 87(3), 198-203. https://doi.org/10.4081/aiua.2015.3.198