[1]
Katafigiotis, I., Sfoungaristos, S., Duvdevani, M., Mitsos, P., Roumelioti, E., Stravodimos, K., Anastasiou, I. and Constantinides, C. 2016. Primary adenocarcinoma of the seminal vesicles. A review of the literature. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia. 88, 1 (Mar. 2016), 47-51. DOI:https://doi.org/10.4081/aiua.2016.1.47.