[1]
Hazar, A., Cakiroglu, B., Sakalli, E., Balci, M., Eyyupoglu, E., Tas, T., Sinanoglu, O., Tuzlali, P. and Cilesiz, N. 2015. The histology and the proapoptotic control in the ipsilateral and the contralateral testes following unilateral vasectomy. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia. 87, 3 (Sep. 2015), 198-203. DOI:https://doi.org/10.4081/aiua.2015.3.198.