Lopez-Soriano, Joaquin, Associació Catalana de Malacologia, Museu Blau, Spain