Sanchez-Vidal, Anna, GRC Geociències Marines, Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain