Chen, Tao, Qing Gui, Jing Jing Shi, Xiu Yan Zhang, and Fu Sheng Chen. 2013. “Analysis of Variation of Main Components During Aging Process of Shanxi Aged Vinegar”. Acetic Acid Bacteria 2 (1s), e6. https://doi.org/10.4081/aab.2013.s1.e6.